Yazar: Raşit Tunca

Posted in 2020 Tasavvuf Sohbetleri Arşivi

Tasavvufi Dini Sohbet Vaaz “Batının Seheri – Doğunun Şafağı” (9.01.2021)

Başağaçlı Raşit Tunca – Karoglan Hocanın Tasavvuf Sohbetleri Tasavvufi Dini Sohbet Vaaz “Batının Seheri – Doğunun Şafağı” Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca’nın 09 Ekim 2020 Vaazı…

DEVAMINI OKU Tasavvufi Dini Sohbet Vaaz “Batının Seheri – Doğunun Şafağı” (9.01.2021)
Posted in Sohbet ve Vaazlar

Tasavvufi Dini Sohbet Vaaz “Mehdi iki Soyun iki Suyun Birleştiği Yerdedir”(1.1.2021)

Başağaçlı Raşit Tunca – Karoglan Hocanın Tasavvuf Sohbetleri “Mehdi iki Soyun Yada iki Suyun Birleştiği Yerdedir” Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca’nın 01 Ocak 2021 Vaazı SERiAL…

DEVAMINI OKU Tasavvufi Dini Sohbet Vaaz “Mehdi iki Soyun iki Suyun Birleştiği Yerdedir”(1.1.2021)
Posted in DiNi BiLGiLER iSLAM BÜYÜKLERi

İmam-ı Buhari Kimdir?

İmam-ı Buhari Kimdir? Kur’an-ı kerimden sonra en kıymetli kitab olan Sahih-i Buhari adıyla meşhur hadis kitabını yazan büyük hadis âlimidir. İsmi, Muhammed bin İsmail olup,…

DEVAMINI OKU İmam-ı Buhari Kimdir?
Posted in DiNi BiLGiLER iSLAM BÜYÜKLERi

İmam-ı Tirmizi Kimdir

İmam-ı Tirmizi Kimdir Veli ve büyük hadis âlimi. İsmi, Muhammed bin Ali bin Hasan bin Bişr ez-Zâhid, künyesi Ebu Abdullah’tır. Doğum tarihi bilinmeyen Hakim-i Tirmizi,…

DEVAMINI OKU İmam-ı Tirmizi Kimdir
Posted in DiNi BiLGiLER iSLAM BÜYÜKLERi

İmam-ı Müslim Kimdir?

İmam-ı Müslim Kimdir? Hadis âlimlerinin en üstünlerinden olup, Kütüb-i Sitte adıyla bilinen meşhur altı hadis kitabından ikincisinin yani Sahih-i Müslim’in müellifidir. İsmi, Müslim bin Haccâc…

DEVAMINI OKU İmam-ı Müslim Kimdir?
Posted in DiNi BiLGiLER iSLAM BÜYÜKLERi

İmam-ı İbni Mace Kimdir?

İmam-ı İbni Mace Kimdir? Hadis âlimlerinin büyüklerinden olup, Kütüb-i Sitte denilen altı sahih hadis-i şerif kitabından Sünen-i İbni Mâce adlı eserin müellifidir. İsmi Muhammed bin…

DEVAMINI OKU İmam-ı İbni Mace Kimdir?
Posted in DiNi BiLGiLER iSLAM BÜYÜKLERi

İmam-ı Ebu Davud Kimdir?

İmam-ı Ebu Davud Kimdir? Kütüb-i Sitte denilen meşhur altı hadis-i şerif kitabından biri olan Süneni Ebu Davud’un sahibi. İsmi, Süleyman bin Eşas bin İshak bin…

DEVAMINI OKU İmam-ı Ebu Davud Kimdir?
Posted in DiNi BiLGiLER iSLAM BÜYÜKLERi

İmam-ı Nesai Kimdir?

İmam-ı Nesai Kimdir? Büyük hadis ve fıkıh âlimi. Künyesi Ebu Abdurrahman; ismi, Ahmed bin Şuayb bin Ali bin Sinân bin Bahr bin Dinar’dır. İmam-ı Nesai…

DEVAMINI OKU İmam-ı Nesai Kimdir?
Posted in DiNi BiLGiLER iSLAM BÜYÜKLERi

İmam-ı Beyheki Kimdir?

İmam-ı Beyheki Kimdir? Meşhur hadis ve fıkıh âlimi. İsmi Ahmed bin Hüseyin, künyesi Ebu Bekir’dir. Nişabur’un Beyhek kasabasından olduğu için Beyheki diye meşhur olmuştur. Beyhek…

DEVAMINI OKU İmam-ı Beyheki Kimdir?
Posted in DiNi BiLGiLER iSLAM BÜYÜKLERi

İmam-ı Taberani Kimdir?

İmam-ı Taberani Kimdir? Meşhur tefsir, hadis ve fıkıh âlimlerinden. İsmi, Süleymân bin Ahmed bin Eyyub bin Mutayr eş-Şâmi el-Lahmi et-Taberani; künyesi Ebul-Kasım’dır. 873 (H.260) senesi…

DEVAMINI OKU İmam-ı Taberani Kimdir?
Posted in DiNi BiLGiLER iSLAM BÜYÜKLERi

İmam-ı Nevevi Kimdir?

İmam-ı Nevevi Kimdir? Şafii âlimlerinin büyüklerinden. İsmi Yahya bin Şeref, lakabı Muhyiddin, künyesi Ebû Zekeriyya’dır. 1233 (H.631) senesinin Muharrem ayında, Şam’ın güneyindeki Nevâ kasabasında doğdu….

DEVAMINI OKU İmam-ı Nevevi Kimdir?
Posted in DiNi BiLGiLER iSLAM BÜYÜKLERi

İmam-ı Suyuti Kimdir?

İmam-ı Suyuti Kimdir? Asıl adı Abdurrahman’dır. Celaleddin lakabı babası tarafından kendisine verildi. Künyesi : Ebü’l-Fazl Celâlüddîn Abdurrahmân ibni Ebî Bekr ibni Muhammed el-Hudayrî es-Süyûtî eş-Şâfiî’dir….

DEVAMINI OKU İmam-ı Suyuti Kimdir?