40 HADiS Öğrenip Hayatında Tatbik Eden Öğrendiklerini Başklarınada Öğreten Ve Gelecek Nesillerede Taşıyan Cennette Peygamberimizle Peygamberlerle ve Alimlerle Olur

40 HADiS Öğrenip Hayatında Tatbik Eden Öğrendiklerini Başklarınada Öğreten Ve Gelecek Nesillerede Taşıyan Cennette Peygamberimizle Peygamberlerle ve Alimlerle Olur

Kırk hadis ezberleyen Cennete girer değil Sadece kırk hadisi hatta Kur’an-ı kerimi ezberleyen Cennete girmez. Bir kâfir de 40 hadis ezberleyebilir, bid’at ehli de ezberleyebilir. Başka bir hadis-i şerifte de buyuruldu ki:
(Allahü teâlânın şu 99 esma-i hüsnasını ihsâ eden, Cennete girer, sonsuz saadete ulaşır) [Buhari] [İhsa etmek, bu 99 ismi manaları ile birlikte ezberleyip amel etmek demektir. Böyle yapan Cennete girer.)

Kırk hadis ile ilgili hadis-i şeriflerden bazıları şöyledir:


Kırk hadis bırakarak vefat edenCennette arkadaşımdır.)

[Deylemi]

(Allahü teâlânın rızası için, helâli ve haramı açıklayan, kırk hadisi ümmetime bildiren, âlim olarak haşr olur.)

[Ebu Nuaym]

(Ümmetimin din işlerinde faydalı kırk hadis ezberleyen, âlimlerle haşr olur.)

[Taberani]

(Allahü teâlânın kendisine mağfiret etmesi ümidi ile, benden kırk hadis yazana, Allahü teâlâ rahmet edip şehit mertebesi verir.)

[İbni Cevzi]

(Ümmetime iletmek üzere kırk hadis ezberleyene şefaat ederim.)

[İbni Adiy]

KOLAYCA Ezeberleyip Yapabileceğiniz 40 Hadis Birinci Örneği

Hadis-i Şeriflerden Kırk Tanesinin Meali Şöyledir:

(Acele eden hata eder.) [Beyheki]

(Gülerek günah işleyen, ağlayarak Cehenneme gider.) [Ebu Nuaym]

(Affedin ki affa kavuşasınız!) [İ.Ahmed]

(Cennete cömertler girer.) [Ebuşşeyh]

(Âlimim diyen cahildir.) [Taberani]

(Bilmeden fetva verene, melekler lanet eder.) [İ. Lal]

(İstigfara devam eden, ummadığı yerden rızıklanır.) [İbni Mace]

(Sabah uykusu rızka manidir.) [Beyheki]

(Helal kazanmak için sıkıntı çekene, Cennet vacip olur.) [İ.Gazali]

(Dünya, ahiretin tarlasıdır.) [Deylemi]

(Din, güzel ahlaktır.) [Deylemi]

(En iyiniz, ahlakı en güzel olanınızdır.) [Buhari]

(İyi geçinmek aklın başıdır.) [Beyheki]

(Namus gayreti imandandır.) [Deylemi]

(Onun bunun karısını kızını ayartan bizden değildir.) [İ.Ahmed]

(Namuslu olun ki, kadınlarınız da iffetli olsun!) [Taberani]

(Allah korkusu, her hikmetin başıdır.) [Taberani]

(Her iyilik sadakadır.) [Tirmizi]

(Yumuşak davranmayan hayır yapmamış olur.) [Müslim]

(İmanı olmayan Cennete girmez.) [Tirmizi]

(Cennete sadece Müslüman olan girer.) [Buhari]

(Mümini sevindireni Allahü teâlâ sevindirir.) [İbni Mübarek]

(Hediye, dostluğu artırır, düşmanlığı giderir.) [Taberani]

(İktisat eden zenginleşir, israf eden fakirleşir.) [Bezzar]

(İstişare, pişmanlığa karşı kaledir.) [İ.Maverdi]

(Kendi düşüncenize göre hareket etmeyin!) [Taberani]

(Din kardeşine itiraz etme.) [Tirmizi]

(Kendini beğenen helak olur.) [Buhari]

(Veren el, alan elden üstündür.) [Buhari]

(Hayra vesile olan onu yapan gibidir.) [Tirmizi]

(Ancak ihlaslı amel makbuldür.) [Nesai]

(En üstün cihad, nefsle yapılandır.) [İbni Neccar]

(En üstün sadaka, ilim öğrenip öğretmektir.) [İbni Mace]

(En üstün ibadet, fıkıhtır.) [Taberani]

(Namaz dinin direğidir.) [Beyheki]

(Oruç tutun, sıhhat bulun.) [Taberani]

(Tebessüm etmek sadakadır.) [C. Sagir]

(Kişinin dini, arkadaşının dini gibidir, kiminle arkadaşlık ettiğinize bakın.) [Hakim]

(Dilini tutan kurtuldu.) [Tirmizi]

(Dua müminin silahıdır.) [İ. Ebiddünya]

KOLAYCA Ezeberleyip Yapabileceğiniz 40 Hadis ikinci Örneği

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdülillahi Rabbil âlemin. Ves-salatü ves-selamü alâ rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn..

1- Allah’ın en çok buğz ettiği kişi, şiddetli düşmanlık yapan hasımdır.

2- Kıyamet günü, müminin mizanında güzel ahlaktan daha ağır gelen bir şeyi yoktur. Allahu Teâlâ Hazretleri, çirkin (söz ve davranış) sahiplerine buğz eder.

3- Üç haslet vardır ki, kul bunlar sayesinde hem dünya hem de ahiret isteklerini elde eder. Bela anında sabır, kaza anında rıza, refah anında dua.

4- Yemin eden bir kimse (yeminine) sivrisineğin kanadı kadar (bile olsa) bir yalan karıştırırsa, (bunu) kıyamete kadar kalbinde siyah bir nokta olarak taşır.

5- Kendinize beddua etmeyin. Çocuklarınıza beddua etmeyin. Mallarınıza beddua etmeyin. Allah Tebârake ve Teâlâ’nın ihsanına nâil olacağınız bir eşref saate rastlar da o bedduanız kabul görür.

6- Selam vermeden söze başlamayın. Biriniz selam vermeden önce söz söylerse, siz ona cevap vermeyiniz.

7- Sizden hiç kimse sakın sol eliyle yiyip içmesin. Çünkü şeytan sol eliyle yer içer.

8- Ya Âişe, şu iki elbiseyi yıka. Bilmiyor musun, elbise bile tesbih eder. Kirlenince tesbihi kesilir.

9- Zikrin en faziletlisi Lâ ilâhe illallah, duanın en faziletlisi ise Elhamdülillah’tır.

10- Hiçbiriniz cuma günü oruç tutmasın; ancak ondan önce yahut sonra oruç tutarsa o başka.

11- Rasûlullah’a namazda sağa sola bakmak hususunu sordum. Şu cevabı verdi: “Bu bir kapıp kaçırmadır. Şeytan, kulun namazından kapar, kaçırır.”

12- Rasûlullah (s.a.v) namazından selamla çıktığı zaman üç defa istiğfar eder ve şöyle derdi:

“Allâhümme ente’s-selâmü ve minke’s-selâm. Tebârakte yâ zel-celâli vel-ikrâm.”

(Anlamı: Ey Allah’ım sen selâmsın. Her çeşit ayıp, kusur ve afetlerden uzaksın. İnsanların mazhar olduğu selamet sendendir. Ey celâl ve ikrâm sahibi Rabbimiz! Senin şânın yücedir.)

13- Yaptığı günaha üzülen, işlediği sevaptan haz duyan kişi mümindir.

14- Son nefesini vermedikçe Allah, kulunun tevbesini kabul eder.

15- Kim istiğfar etmeye devam ederse, Allah, o kimse için her kederinden bir kurtuluş ve her sıkıntısından bir çıkış yolu ihsan eder ve onu ummadığı yerden helal ve güzel bir rızık ile rızıklandırır.

16- Ey insanlar! Rabbinize tevbe edin. Allah’a yemin olsun ki, ben Rabbim Tebârake ve Teâlâ Hazretlerine günde yüz kere tevbe ederim.

17- Bir kimse işlediği günahtan dolayı bir kardeşini ayıplarsa, kendi o günahı işlemeden ölmez.

18- Sizden biriniz cuma gününe vardığında gusletsin.

19- Kim abdest aldığında bir kere “İnnâ enzelnâhu fî leyleti’l-kadr” sûresini okursa sıddıklar zümresine dahil olur. İki kere okursa şehitler listesinde yer alır. Üç kere okursa Allah, onu peygamberlerle birlikte haşreder.

20- Kim abdestli olduğu halde abdest tazelerse, Allah, bu sebeple kendisine (on misli) sevap yazar.

21- Sizden biriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe kamil mümin olamaz.

22- Münafığın alameti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, emanete hıyanet eder ve söz verdiği zaman sözünde durmaz.

23- İmanın en faziletlisi, nerede olursan ol, Allahu Teâlâ’nın muhakkak seninle olduğunu bilmendir.

24- İmanlarınızı yenileyiniz. Dediler ki: “Ey Allah’ın Rasûlü! İmanlarımızı nasıl yenileyebiliriz?” Cevaben buyurdular ki: “Lâ ilâhe illallah” kelimesini çok söyleyiniz.

25- Gücünüzün yettiği her şeyle temizlenin. Çünkü Allah, İslam’ı temizlik üzerine kurmuştur. Cennete de ancak tertemiz olan girebilir.

26- Rasûlullah (s.a.v) buyurdular ki:

“Gıybetin ne olduğunu biliyor musunuz?”

“Allah ve Rasûlü daha iyi bilir” dediler. Bunun üzerine:

“Birinizin, kardeşini hoşlanmayacağı şeyle anmasıdır!” dediler.

Orada buluna bir adam:

“Ya benim söylediğim onda varsa” (bu da mı gıybettir?” dedi.

Peygamber (s.a.v):

“Eğer söylediğin onda varsa gıybetini yapmış oldun. Eğer söylediğin onda yoksa bir de bühtanda (iftirada) bulundun demektir.”

27- Gıybet etmenin kefareti, gıybet ettiğin kimse için (kulağına gitmeden) Allah’tan mağfiret dilemesi; “Allah’ım, bizi ve onu bağışla” demesidir.

28- Malının zekatını ödediğin vakit, üzerindeki borcu ifâ etmiş olursun.

29- Herhangi bir cemaat bir mecliste oturur da orada Allah’ı zikretmez, nebileri( Hz.) Muhammed (s.a.v) üzerine salâvat getirmezlerse, o meclis onların üzerine bir leke, günah (ve vebal) olur.

30- Cennet bahçelerine uğradığınızda faydalanınız!

Orada bulunanlar dediler ki: Cennet bahçeleri hangisidir ya Rasûlallah?

Allah Rasûlü (s.a.v) buyurdular ki: Halaka-i zikirdir. (zikir halkalarıdır.)

31- Zikir iki çeşittir. İlki dil ile Allah’ı zikretmek; bu güzeldir. İkincisi ise sana haram olan şeylerin yanında Allah’ı zikredip nefsini o haramdan men etmendir; bu ise daha faziletlidir.

32- Allah Azze ve Celle buyurur ki: “Ümmetine haber ver ki sabahleyin on kere, akşamleyin on kere, yatarken on kere “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh desinler. Çünkü yatarken söylendiği zaman dünya belasını, akşam söylendiği zaman şeytanın hilesini, sabahleyin söylendiği zaman da gazabımı önler.”

33- Bir kul günde yüz defa Lâ ilâhe illallah derse, Kıyamet gününde, Allah, onu yüzü ayın on dördü gibi diriltir. Kişi için o gün onun amelinden daha üstün bir amel gösterilemez. Ancak onun gibi ya da daha fazla söylenenler müstesna.

34- Kim işlediği hayrı şöhret kazanmak için halka duyurursa Allah, onun gizli işlerini duyurur. Kim de işlediği hayrı halkın takdirini kazanmak için başkalarına gösterirse Allah onun riyakarlığını açığa vurur.

35- Kıyamet günü olunca dünyada üzüntülü, sıkıntılı ve hastalık çekmiş insanlar getirilecek. Onlara amel defteri dağıtılmayacak. Onlar için mizan da kurulmayacak ve kendilerine Sırat köprüsü de konmayacak. Bilakis üzerlerine ecir ve mükafat döküldükçe dökülecek. Sorgusuz ve sualsiz cennete gireceklerdir.

36- Kardeşinin uğradığı felaketi sevinçle karşılama! Allah, onu rahmetiyle o felaketten kurtarır da seni derde uğratır.

37- Her pazartesi ve perşembe günü ameller Allah’a arz olunur. Din kardeşi ile arasında düşmanlık bulunan kişi dışında, Allah’a şirk koşmayan her kulun günahları bağışlanır. (Meleklere de) siz şu iki kişiyi birbiriyle barışıncaya kadar tehir edin, buyurulur.

38- Kul bir şeye lanet edince, o söz semaya doğru yükselir. Ancak gök kapıları lanete karşı kapatılır. Sonra o söz yere iner, bu defa yer kapıları kapatılır. Sonra sağı solu tutulur, gidecek yer bulamayınca lanet edilen kimseye gider. Eğer o kişi lanete layık biri ise onda kalır. Aksi halde lanet edene döner.

39- Ya Ammâr (r.a), Allah (c.c)’ın bir meleği vardır ki, ona, bütün mahlukatın söylediğini dinleme kabiliyetini vermiştir. Ben ölünce kıyamete kadar o kabrimde durur ve ümmetimden bir kimse bana ne zaman salât getirse onu, ismi ve baba ismi ile bana bildirir de der ki: “Ya Muhammed (s.a.v) falan sana şöyle şöyle salât eyledi.” Bunun üzerine Rab, bu adama, her bir salâtına karşılık on salât eder.

40- Bir Müslümanın kalbine sevinç sokmak, üzüntüsünü gidermek, borcunu ödemek veya onu açlıktan doyurmak, Allah’a en sevgili amellerdendir.

Author: Raşit Tunca