Posted in Başağaçlı Raşit Tuncanın Sohbet Arşivi

Tasavvufi ve Dini Sohbet Vaaz Arz-ı Mev’ud Vadedilmiş Topraklar

Tasavvufi ve Dini Sohbet Vaaz Arz-ı Mev’ud Vadedilmiş Topraklar (Kar©glanin 26 Ocak 2020 Vaazi) أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم وَلَقَدْ كَتَبْنَا…

Devamını Oku... Tasavvufi ve Dini Sohbet Vaaz Arz-ı Mev’ud Vadedilmiş Topraklar
Posted in Dini Bilgiler Dini Genel Bilgiler islam Büyükleri Hakkında Bilgiler

Hanbeli Mezhebi Hakkında Bilgiler

HANBELi MEZHEBİ Ebû Abdillâh Ahmed b. Hanbel eş-Şeybânî’ye nisbet edilen mezhebin adı. İslâm’da dört büyük fıkıh mezhebin birisi. Ahmed b. Hanbel 164/780 yılında Bağdad’ta doğdu….

Devamını Oku... Hanbeli Mezhebi Hakkında Bilgiler
Posted in Dini Bilgiler Dini Genel Bilgiler islam Büyükleri Hakkında Bilgiler

Maliki Mezhebi Hakkında Bilgiler

MALİKİ MEZHEBİ Malik b. Enes b. Malik b. Ebi Amir el Asbahî’ye nisbet edilen fıkhî ekolün adı. Büyük fıkıh ekollerinden biri olan Malikî mezhebinin imamı…

Devamını Oku... Maliki Mezhebi Hakkında Bilgiler
Posted in Dini Bilgiler Dini Genel Bilgiler islam Büyükleri Hakkında Bilgiler

Şafii Mezhebi Hakkında Bilgiler

ŞAFİİ MEZHEHBi İmam Şafiî (ö. 204/819)’ye nispet edilen fıkıh ekolü. Şafiî’nin künyesi, Ebû Abdullah Muhammed b. İdrîs elKureşî el-Hâşimî el-Muttalibî b. Abbas b. Osman b….

Devamını Oku... Şafii Mezhebi Hakkında Bilgiler
Posted in Dini Bilgiler Dini Genel Bilgiler islam Büyükleri Hakkında Bilgiler

Hanefi Mezhebi Hakkında Bilgiler

HANEFİ MEZHEBİ İmam-ı Âzam lâkabıyla şöhret bulan Ebû Hanîfe’ye izâfe edilen fıkıh ekolünün adı. Ebû Hanife’nin asıl adı Numân, babasının adı Sâbit, dedesinin adı ise…

Devamını Oku... Hanefi Mezhebi Hakkında Bilgiler
Posted in Dini Bilgiler Dini Genel Bilgiler

Bayram Namazları Nasıl Kılınır

Bayram Namazları Nasıl Kılınır Bayram sevinç günü demektir. Topluca kılınan bayram namazları müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğin güzel bir göstergesidir. Bayramlar müslümanların birbirine yaklaştıran, dargınlıkları…

Devamını Oku... Bayram Namazları Nasıl Kılınır
Posted in Dini Bilgiler Dini Genel Bilgiler

Kur’an’da Hangi Peygamberin ismi Kaç Defa Geçiyor !

Kur’an’da Hangi Peygamberin ismi Kaç Defa Geçiyor ! Kur’an’da Adı Geçen Peygamberler Her topluma bir peygamber gönderilmiştir Peygamberlerin ilki Hz Âdem, sonuncusu ise Hz Muhammed’dir…

Devamını Oku... Kur’an’da Hangi Peygamberin ismi Kaç Defa Geçiyor !
Posted in Dini Bilgiler Dini Genel Bilgiler

Aşere-i Mübeşşere kimlerdir? (Daha Dünyadayken Cennetle Müjdelenen 10 Mübarek Zat)

AŞERE-İ MÜBEŞŞERE NEDiR KiMLERDiR(CENNETLE MÜJDELENEN 10 MÜBAREK) Hayatta iken Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Cennet’le müjdelenen ashabın ileri gelenlerinden on kişi için kullanılan bir tabir. Kur’an-ı…

Devamını Oku... Aşere-i Mübeşşere kimlerdir? (Daha Dünyadayken Cennetle Müjdelenen 10 Mübarek Zat)
Posted in Dini Bilgiler Dini Genel Bilgiler

Kurban ve Kurban Bayramı (Iydul Adha) Hakkında Dini Bilgiler

KURBAN VE KURBAN BAYRAMI (IYDUL ADHA) HAKKINDA BiLGiLER: Kurban, kurban bayramı günlerinde ibadet niyetiyle belli hayvanlardan birini keserek yapılan bir ibadettir. Kurban, Allah Tealâ’nın ihsan…

Devamını Oku... Kurban ve Kurban Bayramı (Iydul Adha) Hakkında Dini Bilgiler
Posted in Dini Bilgiler Dini Genel Bilgiler

Ramazan Bayramı (Iydul Fıtır) Gecesi Hakkında Dini Bilgiler

RAMAZAN BAYRAMI (IYDUL FITIR) GECESİ HAKKINDA BiLGiLER: Ramazân-ı şerîf ayının son günü ile bayramın birinci günü arasındaki gecedir. Şevval ayının birinci günü fıtır yâni Ramazan…

Devamını Oku... Ramazan Bayramı (Iydul Fıtır) Gecesi Hakkında Dini Bilgiler
Posted in Dini Bilgiler Dini Genel Bilgiler

Bayram Günleri Hakkında Dini Bilgiler

BAYRAM GÜNLERi HAKKINDA DiNi BiLGiLER: Bayram günlerinin de fazileti büyüktür. Kurban bayramının 1.2.3. günlerinden sonraki gecelere Kurban bayramı geceleri denir. Ramazan-ı şerifin son günü ile…

Devamını Oku... Bayram Günleri Hakkında Dini Bilgiler
Posted in Dini Bilgiler Dini Genel Bilgiler

Arefe Günü ve Gecesi Hakkında Bilgiler

AREFE GÜNÜ VE GECESİ HAKKINDA BiLGiLER: Arefe günü ile Kurban bayramının birinci günü arasındaki gecedir. Zil-hicce ayının dokuzuncu ve onuncu günleri arasındaki gecedir. Zilhicce ayının…

Devamını Oku... Arefe Günü ve Gecesi Hakkında Bilgiler