Esma-ül Hüsna nın Ebced Değerleri ve Yorumları

Esmaül Hüsna’daki 1. İsimdir.

ALLAH:

Adedi : 66

Yıldızı : Güneş

Günü : Pazar

Anlamı:Tanrı, Aydınlık ve Karanlık, Bilgi ve cehalet, Pozitif ve Negatif, İyilik ve kötülüğün tek kaynağı olan.

Yorumu:Bu bir anahtar kelimedir. Bir çok yerde ve konuda kullanılır.

ER RAHMAN Esmaül Hüsna’daki 2.İsimdir.

Adedi : 298

Yıldızı : Güneş

Günü : Pazar

Anlamı:Affedip, merhamet eden. İnayet ve ihsanda bulunan.

Yorumu:Yardım sağlamak. İşlerin düzelmesi.Korku ya da bunalımdan
kurtulmak.İsteklerin olması. Hayranlık ve saygınlık kazanmak.
Kuvvetlendirici ve düzeltici esmadır.

Diğer esmalarla birleştirilirse onların güçerini de arttırır.

ER RAHİM Esmaül Hüsna’daki 3. İsimdir.

Adedi : 258

Yıldızı : Güneş

Günü : Pazar

Anlamı:Şefkat ve merhameti sınırsız olan.İnayeti her şeyi kapsayan.
Yorumu : Rızk sağlamak. İnsanların arasını düzeltmek. Şifâ ve refah. Bu
esma diğer bir ya da iki esma ile kombine edildiği takdirde çok daha
güçlü olur.

EL MELİK Esmaül Hüsna’daki 4. İsimdir.

Adedi : 90

Yıldızı : Güneş

Günü : Pazar

Anlamı:* sahibi ve hükümdarı.

Yorumu:Bir insan ya da bir şeylere sahip olmak Bir kimse üzerinde etki kurmak.

EL KUDDÜS Esmaül Hüsna’daki 5. İsimdir.

Adedi : 170

Yıldızı : Jüpiter

Günü : Perşembe

Anlamı:Temiz olan. Hata ve eksikliği olmayan.

Yorumu:Kişiyi maddi, manevi sıkıntılardan kurtarır. Bolluk. luğu geliştirmek. Ruhsal ve fiziksel şifâ. Ahlaken güçlenmek.

ES SELAM Esmaül Hüsna’daki 6. İsimdir.

Adedi:131

Yıldızı:Güneş

Günü :Pazar

Anlamı:Tehlikeden kurtaran. Hiçbir şeyden zarar görmeyen.

Yorumu:Rızk. Başarı. Ruhsal şifâ. Dilek ve isteklerin önemli kimseler
tarafından kabul edilmesi. Zorluktan selamete çıkmak. Rahata kavuşmak.
Bu esma evlenme ve evlendirme işlerinde de faydalı olur fakat bu konu
için, aynı amaca uyan başka esmalarla birlikte kullanılırsa daha verimli
olur.

EL MÜMİN Esmaül Hüsna’daki 7. İsimdir.

Adedi : 174

Yıldızı : Ay

Günü : Pazartesi

Anlamı:Azaptan kurtaran. Kendisine sığınanlara aman veren. İman ışığı uyandıran.

Yorumu:Dini duygu ve anlayışı arttırmak. Kişinin manen rahatlaması.

EL MÜHEYMİN Esmaül Hüsna’daki 8. İsimdir.

Adedi : 145

Yıldızı : Jüpiter

Günü : Perşembe

Anlamı:Gözetici ve koruyucu.

Yorumu:Bu esma sadece sezgilerin atrmasında kullanılır.

EL AZİZ Esmaül Hüsna’daki 9. İsimdir.

Adedi : 94

Yıldızı : Güneş

Günü : Pazar

Anlamı: Mağlup edilmeyen ve hükümlerinde mutlak galip olan.

Yorumu:Yücelticidir. İstenen bir kimse üzerinde hakimiyet kurdurtur.

EL CEBBAR Esmaül Hüsna’daki 10. İsimdir.

Adedi : 206

Yıldızı : Mars

Günü : Salı

Anlamı: Emirlerine karşı gelinemeyen. Kırıkları yenileyen.

Yorumu:Kişiyi herhangi bir konuda zorlamak. Zorlayıcı bir etki olmasına
rağmen sert bir çalışma vermez, kişinin kendisi de farkında
olmadan, kendi içinden geliyormuş gibi etki gösterir.

EL MÜTEKEBBİR Esmaül Hüsna’daki 11. İsimdir.

Adedi : 662

Yıldızı : Jüpiter

Günü : Perşembe

Anlamı: Büyüklüğünü herşeyde gösteren. Herşeyde büyüklüğü görülen.

Yorumu:Korunma. Korunma. Güç ve iktidar kazanmak.

EL HALİK Esmaül Hüsna’daki 12. İsimdir.

Adedi : 371

Yıldızı : Güneş

Günü : Pazar

Anlamı:Yoktan yaratan. Her şeyi önceden belirleyen.

Yorumu:Bu esma sıkıntıdan kurtulma ve kurtarmada kullanılır fakat dünyasal amaçlarla kulanıldığı zaman fazla etkili değildir.

EL BARİ Esmaül Hüsna’daki 13. İsimdir.

Adedi : 214

Yıldızı : Güneş

Günü : Pazar

Anlamı:Her şeyi en uygun durumda yaratan.

Yorumu: Baskıları sona erdirip, sıkıntı veren konulardan kurtarır.

EL MUSAVVİR Esmaül Hüsna’daki 14. İsimdir.

Adedi : 336

Yıldızı : Ay

Günü : Pazartesi

Anlamı:Şekil veren.

Yorumu: Sanat ve meslekte başarı. Herhangi bir şeyi oluşturmak. İstenen
bir kimsenin rüyasına girmek. Kadınların kolay doğum yapması. Bu esma
senkronizasyon sağlayıcı olarak da kullanılır. Mesela birden fazla kişi
bir arada belli bir çalışma veya sadece zikir yapacaklarsa çalışmaya bu
esma ile başlamak kişileri zihinsel ve enerji olarak aynı sviyeye akort
eder. Aynı şekilde herhangi bir varlık davetinde resmi çalışmadan
önce bu semenın sıkça zikredilmesi varlığğım materyalize olmasına
yardımcı olacağı gibi, kişi ve varlığı senkronize ederek kolay
anlaşılmasını da sağlar. Batı majisi tarzında imajinasyon ağırlıklı
çalışmalar yapılırken bu esmanın kullanılması istenilen imajların,
mesela hedef kişinin kalıbının ve ruhsal varlığının şekillenmesine
yardımcı olduğu gibi kişinin kendi üzerindede etkin olarak vizyon türü
şeylerin şekillenip, kolay görülmelerinede yardım eder.

EL GAFFAR Esmaül Hüsna’daki 15. İsimdir.

Adedi : 1281

Yıldızı : Venüs

Günü : Cuma

Anlamı: Affı sınırsız olan. Kendisine, kulun günahlarını unutturan.

Yorumu:Kişileri barıştırma ve sakinleştirmek.

EL KAHHAR Esmaül Hüsna’daki 16. İsimdir.

Adedi : 306

Yıldızı : Mars

Günü : Salı

Anlamı:Her istediğini yapmaya gücü yeten.

Hükümlerinde galip ve hakim olan.

Yorumu:Başka birisine sıkıntı ve kahır çektirmek. Kişinin kendisini
disipline edip, istemediği hislerden kurtulması. Bu esmayı kişinin kendi
üzerinde aşırı kullanması seks itilimlerini öldürür.

EL VEHHAB Esmaül Hüsna’daki 17. İsimdir.

Adedi : 14

Yıldızı : Venüs

Günü : Cuma

Anlamı: Nimetleri karşılıksız ihsan eden.

Yorumu: Rızk ve maddi çıkar sağlamak.

ER REZZAK Esmaül Hüsna’daki 18. İsimdir.

Adedi:308

Yıldız:Venüs

Günü : Cuma

Anlamı: İhtiyaç duyulan her şeyi veren.

Yorumu: Rızk sağlamak. Para kazanmak. Dünyasal menfaat ve bolluk.

EL FETTAH Esmaül Hüsna’daki 19. İsimdir.

Adedi : 489

Yıldızı : Merkür

Günü : Çarşamba

Anlamı: Kapıları açan. Zorlukları çözen.

Yorumu: Rızk. Evlilik çalışmaları için iyidir fakat vefkinin
hazırlanması şarttır. Bu esmanın gerek başka boyutlarla iletişim kurmak
gerek Astral aleme kapılar açmak gibi işlerde kullanılması mümkündür.
Mesela bir başka boyuttan bir varlık davet edilirken resmi çalışmaya bu
esma da dahil edilip, çalışma öncesi uygun görüldüğü kadar zikredilmesi
mümkündür. Bu esmanın Musavvir ismi ile birleştirilmesi özellikle davet
çalışmalarında çok faydalıdır.

EL ÂLİM Esmaül Hüsna’daki 20. İsimdir.

Adedi:150

Yıldızı:Jüpiter

Günü :Perşembe

Anlamı: Her şeyi bilen. Bilimi sınırsız ve kendisine has olan.

Yorumu: Bu esmanın, çocukların ve gençlerin eğitimde ve imtihanda başarılı olmaları için kullanılması mümkündür.

EL KAABIZ Esmaül Hüsna’daki 21. İsimdir.

Adedi :903

Yıldızı : Jüpiter

Günü : Perşembe

Anlamı: Sıkan. Daraltan.

Yorumu: İstenen bir kimseye büyük sıkıntılar vermek.

EL BASIT Esmaül Hüsna’daki 22. İsimdir.

Adedi : 72

Yıldızı : Venüs

Günü : Cuma

Anlamı: Açan. Genişleten.

Yorumu: Ruhsal şifâ. Ruhsal güzellik ve rahatlık.

EL HAFID Esmaül Hüsna’daki 23. İsimdir.

Adedi : 1481

Yıldızı : Güneş

Günü : Pazar

Anlamı: Alçaltan, yokluğa, hastalığa, cehle dönüştüren. (Başka bir anlatımla: Her şeyi negatif hale sokan).

Yorumu: Kişiye lanet. İş bozmak. Yok etmek.

ER RAFİ Esmaül Hüsna’daki 24. İsimdir.

Adedi : 351

Yıldızı : Güneş

Günü : Pazar

Anlamı: Yükseltip, kaldıran. Dereceleri arttıran. (Başka bir ifadeyle: Her şeyi pozitife dönüştüren).

Yorumu: Güç ve itibar kazanmak. İktidar sahibi olmak.

EL MUİZ Esmaül Hüsna’daki 25. İsimdir.

Adedi : 117

Yıldızı : Güneş

Günü : Pazar

Anlamı: İzzet veren. Şereflendiren.

Yorumu: İtibar ve şeref kazanmak. Bu esma ile yapılacak olan çalışmalar, “Muidül Muiz” şeklinde yapılırsa çok daha etkili olur.

EL MÜZİL Esmaül Hüsna’daki 26. İsimdir.

Adedi : 770

Yıldızı : Mars

Günü : Salı

Anlamı: Kötü ve sefil eden. Süründüren. İktidar ve şerefi alan. Sıkıntı çektiren.

Yorumu: Kahır. Ölüm. Düşmana üstün gelmek.

ES SEMİ Esmaül Hüsna’daki 27. İsimdir.

Adedi :80

Yıldızı : Jüpiter

Anlamı: Herşeyi duyan.

Günü : Perşembe

Yorumu: Yardım etmek. Ruhsal ve psikolojik sağlığa yardımcıdır. Daha az
oranda da kulak luğu, Aşk, sevgi, cinsel baştan çıkartmalar.

EL BASİR Esmaül Hüsna’daki 28. İsimdir.

Adedi : 302

Yıldızı : Güneş

Günü : Pazar

Anlamı: Herşeyi gören.

Yorumu: Kişinin zihninin açılması. Vizyon. İmajinasyon. Görücü luğa yardımcı olabilir.

EL HAKEM Esmaül Hüsna’daki 29. İsimdir.

Adedi : 68

Yıldızı : Güneş

Günü : Pazar

Anlamı: Hakkı yerine getiren. Hakla hükmeden.

Yorumu: İsteklerin kabul edilmesi ve hukuksal işler. Mahkemeler.

EL ADİL Esmaül Hüsna’daki 30. İsimdir.

Adedi : 104

Yıldızı : Güneş

Günü : Pazar

Anlamı: Sınırsız adaletli.

Yorumu: Bu esmanın, diğer esmalarla birleştirilerek, kişiyi yükseltici güç olarak kullanılması mümkündür.

EL LATİF Esmaül Hüsna’daki 31. İsimdir.

Adedi : 129

Yıldızı : Venüs

Günü : Cuma

Anlamı: Her şeyin bütün inceliğini bilen. En ince şeyleri yaratan.

Yorumu: Dileklerin olması. Sevgi ve beğeni kazanmak. Astral kontaklar
kurmak. Cin, ruh ve diğer varlıkların çağırılışı. Şifâ. Klasik
yorumların aksine bu esma ölüm veya kahır gibi sert çalışmalar vermez.

EL HABİR Esmaül Hüsna’daki 32. İsimdir.

Adedi : 812

Yıldızı : Güneş

Günü : Pazar

Anlamı: Herşeyin gizli yanını bilen.

Yorumu: Bu esma, klasik yorumlarda görülebileceği gibi, kişinin istihare
denilen yö ntemle bir şeyi kendi rüyasında görmesinden ziyade, başka
bir insanın rüyasına girmek için kullanılır. Sert etkili esmalarla
birleştirildiği takdirde istenen kimsenin evinde poltegeist olaylara,
kabuslara ve uykuda korkmalara sebep olur.

EL HALİM Esmaül Hüsna’daki 33. İsimdir.

Adedi : 88

Yıldızı : Satürn

Günü : Cumartesi

Anlamı: Affı ve bilimi sınırsız olan.

Yorumu: Fazla yaramaz çocukları sakinleştirmekte kullanılır.

EL AZİM Esmaül Hüsna’daki 34. İsimdir.

Adedi : 1020

Yıldızı : Güneş

Günü : Pazar

Anlamı: Büyüklüğü sınırsız olan.

Yorumu: Kişinin sabrını yükseltmek ve İşinde terfii etmesi.

EL GAFUR Esmaül Hüsna’daki 35. İsimdir.

Adedi : 1286

Yıldızı : Güneş

Günü : Pazar

Anlamı: Suç ve günahları unutturup, bağışlayan.

Yorumu: Gaffar ismi ile aynidir. Sakinlik kazanmak ve karşılaşılan insanları rahatlatmak için kullanılır.

EŞ ŞEKÜREsmaül Hüsna’daki 36. İsimdir.

Adedi : 526

Yıldızı : Güneş

Günü : Pazar

Anlamı: Hoşnutluğu için yapılanların mükafatını veren.

Yorumu: Rızk ve şans. Samed ismiyle ayni.

EL ALİ Esmaül Hüsna’daki 37. İsimdir.

Adedi:110

Yıldızı:Güneş

Günü : Pazar

Anlamı: Yüceliği ve Bilimi sonsuz olan.

Yorumu: Kişiyi yüceltmek ve özellikle iş alanında belli sınıflara
yükseltmek için kullanılır. Bu esma sert esmalar ve aksi niyetle
kullanılırsa etkisi tam olarak tersine döner.

EL KEBİR Esmaül Hüsna’daki 38. İsimdir.

Adedi : 232

Yıldızı : Jüpiter

Günü : Perşembe

Anlamı: Büyüklüğü kendisinden başkasınca bilinmeyen.

Yorumu: Saygı ve itibar kazanmak.

EL HAFİZ Esmaül Hüsna’daki 39. İsimdir.

Adedi : 998

Yıldızı : Satürn

Günü : Cumartesi

Anlamı: Herşeyi saklayan. Kaza ve beladan koruyan.

Yorumu: Koruma ve korunma.

EL MÛKİT Esmaül Hüsna’daki 39. İsimdir.

Adedi:550

Yıldızı:Güneş

Günü : Pazar

Anlamı: Rızkları verip, ulaştıran.

Yorumu: Rızk ve kişiyi zenginleştirmek.

EL HASİB Esmaül Hüsna’daki 41. İsimdir.

Adedi : 80

Yıldızı : Venüs

Günü : Cuma

Anlamı: Herşeyin hesabını tutan.

Yorumu: Parayla ilgili işlerde kullanılır. Paranın çoğalması ve belli bir düzeye gelmesi.

EL CELİL Esmaül Hüsna’daki 42. İsimdir.

Adedi : 73

Yıldızı : Güneş

Günü : Pazar

Anlamı: Şanı, azameti, ululuğu büyük olan.

Yorumu: Güçlü olmak. İnsanlar üzerinde etki sağlamak.

EL KERİM Esmaül Hüsna’daki 43. İsimdir.

Adedi:270

Yıldız:Venüs

Günü : Cuma

Anlamı: Keremi sınırsız derecede bol olan. Yorumu : Para için kullanılır
fakat bu esmayı kişi ancak kendisi için kullanabilir. Başka birisi
adına çalışılamaz.

ER RAKİB Esmaül Hüsna’daki 44. İsimdir.

Adedi : 312

Yıldızı : Venüs

Günü : Cuma

Anlamı: Herşeyin üzerinde gözcü olan ve herşeyi murakabesi altında tutan.

Yorumu: Koruma, korunma. Hafızayı güçlendirmek. Manyetik güç kazanmak.
Mistik anlayışı arttırabilmek. Başka esmalarla birleştirildiği takdirde
sevgi ve cinsel baştan çıkartma işlemlerinde kullanılabilir.

EL MÜCİB Esmaül Hüsna’daki 45. İsimdir.

Adedi:55

Yıldızı:Jüpiter

Günü : Perşembe

Anlamı: İstekleri veren.

Yorumu: Sevgi ve beğeni kazanma işlemlerinde kullanılır fakat fazla etkili değildir.

EL VASİ Esmaül Hüsna’daki 46. İsimdir.

Adedi : 137

Yıldızı : Ay

Günü : Pazartesi

Anlamı: Asla darlığa düşmeyen ve çok hoşgörülü olan.

Yorumu: Sağlık. Rızk. Ahlaki değerlerde güçlenme. Bolluk. Bu esma
kullanan kişiye iyimserlik ve aşırı güven verdiği için aldatıcı
olabilir. Eğer kötü amaçlarla, dağıtıcı olarak kullanılırsa darmadağın
eder. Bunu, hedef kimseye aşırı güven duyguları vererek yapar.

EL HAKİM Esmaül Hüsna’daki 46. İsimdir.

Adedi:78

Yıldızı:Venüs

Günü : Cuma

Anlamı: Emir ve işleri hikmetli olan.

Yorumu: İnsanı yönetici konumlara getirir. Bir insanı çevreden ya da bir
yerden def etmek için de kullanılır. Bir insana hakim olmayı da sağlar.

EL VEDUD Esmaül Hüsna’daki 48. İsimdir.

Adedi : 20

Yıldızı : Ay

Günü : Pazartesi

Anlamı: Sevilip, dostluğu kazanılmaya en fazla layik olan.

Yorumu: Barıştırma. Aşk. Sevgi. Cinsel baştan çıkartmalar.

EL MECİD Esmaül Hüsna’daki 49. İsimdir.

Adedi : 57

Yıldızı : Venüs

Günü : Cuma

Anlamı: Şanı, şerefi, parlaklığı yüce olan.

Yorumu: Rızk sağlamak. Otorite ve ikdidar kazanmak.

EL BAİS Esmaül Hüsna’daki 50. İsimdir.

Adedi:573

Yıldızı:Güneş

Günü : Pazar

Anlamı: Sebep olan. Ölüleri dirilten.

Yorumu: Alacağını kurtarmak.

EŞ ŞEHİD Esmaül Hüsna’daki 51. İsimdir.

Adedi : 319

Yıldızı : Jüpiter

Günü : Perşembe

Anlamı: Her zamanda ve her mekanda hazır bulunan.

Yorumu: İtibar kazanmak. luğu geliştirmek.

EL HAK Esmaül Hüsna’daki 52. İsimdir.

Adedi : 108

Yıldızı : Güneş

Günü : Pazar

Anlamı: Varlığı değişmeden duran.

Yorumu: Yalandan korunma.

EL VEKİL Esmaül Hüsna’daki 53. İsimdir.

Adedi:66

Yıldızı:Venüs

Günü : Cuma

Anlamı: Kendisini vekil kılanların bütün işlerini yapan.

Yorumu: İşini başkasına yaptırmak. Birisini kendine temsilci kılmak.

EL KAVİ Esmaül Hüsna’daki 54. İsimdir.

Adedi : 116

Yıldızı : Mars

Günü : Salı

Anlamı: Yenilmeyen. Güçlü olan.

Yorumu: Vücut direnci sağlar. Diğer esmalar için güçlendiricidir.

EL METİN Esmaül Hüsna’daki 55. İsimdir.

Adedi : 500

Yıldızı : Venüs

Günü : Cuma

Anlamı: Çok sağlam olan.

Yorumu: Şifâ ve dayanıklılık.

EL VELİ Esmaül Hüsna’daki 56. İsimdir.

Adedi:46

Yıldızı:Satürn

Günü : Cumartesi

Anlamı: Şefkat ve iyilik gösteren.

Yorumu: Hikmet sahibi olmak. Şifâ ve şifâcılık.

EL HAMİD Esmaül Hüsna’daki 57. İsimdir.

Adedi : 66

Yıldızı : Jüpiter.

Günü : Perşembe

Anlamı Tek öğülüp, hamdedilecek olan.

Yorumu: Kişiyi yüceltmek. Şifâ. Sosyal seviyede, meslekte yükselmek.

EL MUHSİ Esmaül Hüsna’daki 58. İsimdir.

Adedi : 148

Yıldızı : Güneş

Günü : Pazar

Anlamı: Her şeyin sayısını bilen.

Yorumu: Zeka kazanmak.

EL MÜBDİ Esmaül Hüsna’daki 59. İsimdir.

Adedi:57

Yıldızı:Jüpiter

Günü : Perşembe

Anlamı: Herşeyi ilk başta, örneksiz olarak yaratan.

Yorumu: Başarı kazanmak.

EL MUİD Esmaül Hüsna’daki 60. İsimdir.

Adedi : 124

Yıldızı : Satürn

Günü : Cumartesi

Anlamı: Yok ettikten sonra tekrar dirilten.

Yorumu: Kişinin mevkii ve üstünlük kazanması.

EL MUHYİ Esmaül Hüsna’daki 61. İsimdir.

Adedi : 68

Yıldızı : Venüs

Günü : Cuma

Anlamı: Dirilten. Can veren.

Yorumu: Şifâ ve Şifâcılık.

EL MÜMİT Esmaül Hüsna’daki 62. İsimdir.

Adedi:490

Yıldızı:Mars

Günü : Salı

Anlamı: Öldüren, mahveden. Ölümü meydana getiren.

Yorumu: Kahır. Ölüm. Kahhar ile birleştirildiği takdirde çok etkili olur.

EL HAYY Esmaül Hüsna’daki 63. İsimdir.

Adedi : 18

Yıldızı : Güneş

Günü : Pazar

Anlamı: Diriliği sınırsız olup, herşeye hayat veren.

Yorumu: Fiziksel güçlenme ve hedef alınan kimseyi geliştirmek.

EL KAYYUM Esmaül Hüsna’daki 64. İsimdir.

Adedi : 150

Yıldızı : Jüpiter

Günü : Perşembe

Anlamı: Varlığıyla evreni ayakta tutan.

Yorumu: luğun geliştirilmesi. Cin ve ruh obsesyon ve posesyonlarının tedavisi. Beğeni ve saygınlık kazanmak.

EL VACİD Esmaül Hüsna’daki 64. İsimdir.

Adedi:14

Yıldızı:Satürn

Günü : Cumartesi

Anlamı: İstediğini, istediği anda bulan.

Yorumu: Kişinin, başka birisinin kendisni terk etmesine engel olması.

EL MACİD Esmaül Hüsna’daki 66. İsimdir.

Adedi : 48

Yıldızı : Venüs

Günü : Cuma

Anlamı: Parlaklığı büyük, cömertliği sonsuz olan.

Yorumu:Yükselme ve işlerin iyiye gitmesi.

EL VAHİDÜLAHADEsmaül Hüsna’daki 67. İsimdir.

Adedi : 63

Yıldızı : Mars

Günü : Salı

Anlamı: Tek olan. Benzeri ve ortağı olmayan.

Yorumu: Rızk, saygınlık ve iktidar kazanmak.

ES SAMED Esmaül Hüsna’daki 67. İsimdir.

Adedi:134

Yıldızı:Jüpiter

Günü : Perşembe

Anlamı: İstekleri veren. Izdırapları gideren.

Yorumu: Şans açılması. Rızk. İstenilen şeyleri elde etmek için başka esmalarla birleştirilerek kullanılır.

EL KÂDİR Esmaül Hüsna’daki 69. İsimdir.

Adedi : 305

Yıldızı : Güneş

Günü : Pazar

Anlamı: Her istediğini yapabilen.

Yorumu: Güç ve kuvvet kazanmak. Düşmandan korunmak. Bilim ve sanatta başarı.

EL MUKTEDİR Esmaül Hüsna’daki 70. İsimdir.

Adedi : 744

Yıldızı : Güneş

Günü : Pazar

Anlamı: Her varlığı kendi gücü altında tutan.

Yorumu: Başarı. Şifâ. Kişinin, eşini kendisine bağlaması. Kahhar ile birleştirilerek kahır işlerinde güçlü olur.

EL MUKADDİM Esmaül Hüsna’daki 71. İsimdir.

Adedi:184

Yıldızı:Satürn

Günü : Cumartesi

Anlamı: İstediğini öne alan. İleriye geçiren.

Yorumu: İstenen bir kimseyi, istenen yere getirmek fakat başka esmalarla birleştirilmesi gereklidir.

EL MÜAHHİR Esmaül Hüsna’daki 72. İsimdir.

Adedi : 847

Yıldızı : Satürn

Günü : Cumartesi

Anlamı: Geri bırakan. Geciktiren.

Yorumu: Ayırıcı ve dağıtıcı güçtür. Diğer sert etkili bir esma ile çok
güçlü olur. Kişileri, aşırı şeyler yaptırıp, dağıtarak ayırır.Veya
birleştirilen esmaya göre kötülük ve büyük belalar çıkartarak ayırır. Bu
esma ayrıca, birilerinin, bir yerden çıkmalarını da sağlar.

EL EVVEL Esmaül Hüsna’daki 73. İsimdir.

Adedi : 37

Yıldızı : Güneş

Günü : Pazar

Anlamı: Herşeyin evveli.

Yorumu: Bazı duaların gerçekleşmesinde ya da yapılan operasyonların hedefe ulaşmasında hızlandırıcıdır.

EL AHİR Esmaül Hüsna’daki 74. İsimdir.

Adedi : 801

Yıldızı : Mars

Günü : Salı

Anlamı: Sonsuz.

Yorumu: Düşmandan kurtuluş için kullanılır fakat birden bire olan bir kurtuluş sağlamaz. Biraz uğraşarak kurtulma verir.

EZ ZAHİR Esmaül Hüsna’daki 75. İsimdir.

Adedi : 1106

Yıldızı : Satürn

Günü : Cumartesi

Anlamı: Her yerde görülen ve her yere tecelli eden.

Yorumu: Sezgi. Zafer kazanmak. İstihare, yani istenen bir şeyin rüyada cevabını görmek.

EL BATIN Esmaül Hüsna’daki 76. İsimdir.

Adedi : 62

Yıldızı : Ay

Günü : Pazartesi

Anlamı: Gizli, görünmez olan.

Yorumu: Bir olayın gizli kalmasına yarar ve başkaları tarafından öğrenilmesini önler.

EL VALİ Esmaül Hüsna’daki 77. İsimdir.

Adedi : 47

Yıldızı : Güneş

Anlamı: Evreni tek başına idare eden.

Yorumu: Güç arttırmak. Güçlenmek. İşinde terfii etmek.

EL MÜTEAL Esmaül Hüsna’daki 78. İsimdir.

Adedi : 551

Yıldızı : Satürn

Günü : Cumartesi

Anlamı: Herşeyden üstün ve münezzeh olan.

Yorumu: Zafer kazanmak.

EL BERR Esmaül Hüsna’daki 79. İsimdir.

Adedi : 202

Yıldızı : Venüs

Günü : Cuma

Anlamı: İyilik ve ihsanı sınırsız olan. Hoşgörülü olan.

Yorumu: Ahlak temizliği ve korunma.

ET TEVVAB Esmaül Hüsna’daki 80. İsimdir.

Adedi : 409

Yıldızı : Jüpiter

Günü : Perşembe

Anlamı: Tevbeleri kabul eden.

Yorumu: Ahlak ve rızk kazanmak.

EL MÜNTEKİM Esmaül Hüsna’daki 81. İsimdir.

Adedi : 630

Yıldızı : Mars

Günü : Salı

Anlamı: Ceza veren. Acizlerin intikamını alan.

Yorumu: Bu esma niyete göre hem kahır hem de şifâ işlerinde kullanılır.

EL AFÜVV Esmaül Hüsna’daki 82. İsimdir.

Adedi:165

Yıldız:Güneş

Günü : Pazar

Anlamı: Suçları affeden.

Yorumu: Kişiyi çevre baskısından kurtarır. Mesela aile ya da kadınları
koca baskısından kurtarmak için kullanılır. Bir anlamda, saptırıcı
olarak da kullanmak mümkündür.

ER RAUF Esmaül Hüsna’daki 83. İsimdir.

Adedi : 387

Yıldızı : Satürn

Günü : Cumartesi

Anlamı: Acıyan. Şefkat ve merhamet eden. Yorumu : Aşk. Cinsel baştan çıkartmalar.

EL MALİK EL MÜLK Esmaül Hüsna’daki 84. İsimdir.

Adedi : 212

Yıldızı : Merkür

Günü : Çarşamba

Anlamı: Mülkün ebedi sahibi.

Yorumu: Mülk edinmek.

ZÜL CELALİ VEL İKRAM Esmaül Hüsna’daki 85. İsimdir.

Adedi:1100

Yıldızı:Güneş

Günü : Pazar

Anlamı: Büyüklük ve kerem sahibi.

Yorumu: Aşk. Sevgi. Saygınlık ve hayranlık kazanmak. Kahır ve hemen hemen herşey.

EL MUKSİT Esmaül Hüsna’daki 86. İsimdir.

Adedi : 209

Yıldızı : Jüpiter

Günü : Perşembe

Anlamı: Herşeyi uyumlu ve yerinde yapan.

Yorumu: Rızk ve kişiyi zenginleştirmek.

EL CAMİ Esmaül Hüsna’daki 87. İsimdir.

Adedi : 114

Yıldızı : Jüpiter

Günü : Perşembe

Anlamı: İstediğini, istediği an ve yerde toplayan.

Yorumu: Bir araya toplamak bir çok şeyde olur. Klasik yorumlarda
görülen, çalınmış şeylerin geri getirilmesinde pek etkili değildir.Bu
esmanın kullanım niyetine göre, istenen iş için uygun bir esma ile
birleştirilmesi gerekir.

EL GANİ Esmaül Hüsna’daki 88. İsimdir.

Adedi:1060

Yıldızı:Güneş

Günü : Pazar

Anlamı: Zenginliği sınırsız olan.

Yorumu: Rızkı çoğaltan. Toprak ve hasat bereketi.

EL MUGNİ Esmaül Hüsna’daki 89. İsimdir.

Adedi : 1005

Yıldızı : Venüs

Günü : Cuma

Anlamı: İstediğini, istediği kadar zengin eden.

Yorumu: Rızk ve parayı bereketlendirmek.

EL MANİ Esmaül Hüsna’daki 90. İsimdir.

Adedi : 161

Yıldızı : Satürn

Günü : Cumartesi

Anlamı: Engel olan.

Yorumu: Engel olmak. Korunma. Düşmandan kurtuluş. İstenen, daha doğrusu, istenmeyen işe uygun bir esma ile birleştirilmelidir.

ED DARR Esmaül Hüsna’daki 91. İsimdir.

Adedi:1001

Yıldızı:Mars

Günü : Salı

Anlamı: Keder ve sıkıntı verici şeyler yaratan.

Yorumu: Kahır.

EN NAFİ Esmaül Hüsna’daki 92. İsimdir.

Adedi : 201

Yıldızı : Satürn

Günü : Cumartesi

Anlamı:Olumlu ve fayda sağlayıcı şeyler yaratan.

Yorumu:İş konularında yükseltici olarak kullanılır.

EN NUR Esmaül Hüsna’daki 93. İsimdir.

Adedi : 256

Yıldızı : Jüpiter

Günü : Perşembe

Anlamı: Evreni, varlığıyla aydınlatan. Akıl ve idrak veren.

Yorumu: Kişiyi yüceltir ve arıtır.

EL HÂDİ Esmaül Hüsna’daki 94. İsimdir.

Adedi:20

Yıldızı:Güneş

Günü : Pazar

Anlamı: Yön veren.

Yorumu: Barıştırma. Terfi. İstenen kimseyi yönlendirmek. Olumlu ya da olumsuz kullanılır.

EL BEDİİ Esmaül Hüsna’daki 95. İsimdir.

Adedi : 86

Yıldızı : Jüpiter

Günü : Perşembe

Anlamı: Alemleri yoktan yaratan.

Yorumu: İşinde terfii etmek fakat yüceltici değildir. Ufak konularda kullanılır.

EL BAKİ Esmaül Hüsna’daki 96. İsimdir.

Adedi : 113

Yıldızı : Güneş

Günü : Pazar

Anlamı: Sonsuz olan. Devam edecek olan.

Yorumu: Sağlık kazanmak. Dileklerin yerine gelip, sürekli olmaları.

EL VARİS Esmaül Hüsna’daki 97. İsimdir.

Adedi : 707

Yıldızı : Venüs

Günü : Cuma

Anlamı: Herşeyin sahibi.

Yorumu: Kendine ait olanı almak.

ER REŞİD Esmaül Hüsna’daki 98. İsimdir.

Adedi : 514

Yıldızı : Güneş

Günü : Pazar

Anlamı: Bütün işleri kendi takdirine göre yürütüp, sona ulaştıran.

Yorumu: Ahlak güzelliği.

ES SABUR Esmaül Hüsna’daki 99. İsimdir.

Adedi : 298

Yıldızı : Güneş

Günü : Pazar

Anlamı: Sınırsız sabrı olan.

Yorumu: Sabır ve sabırdan gelen başarı.

ESMALARIN YORUM DIŞI KULLANIMI

Yukarda bütün esmaların yorumları yani kullanım yerleri görülmektedir
fakat istenen bir iş için bu yorumların hiç biri uygun olmayabilir. Bu
durumda esmaların anlamlarına göre, isteğe uygun olan bir iki tanesi
seçilip, kombine edilmelidir.

ÖNEMLİ NOT

Esmaların yorumları başlığı altında verilen açıklamalar, o esmanın bütün
yorumu değildir.Sadece esmanın genel vasıflarını gösteren anahtar
cümlelerdir. Esmaların bütün vasıfarı için Esmaül Hüsna hakkında
yazılmış olan değişik kitaplar ve bulunabilen Havâss kitaplarına da
bakmak gerekir.

Author: Raşit Tunca