Arapça Sayılar – Arapça Rakamlar – Arapça Rakamların Yazılışı ve Okunuşu

Arapça Sayılar – Arapça Rakamlar – Arapça Rakamların Yazılışı ve Okunuşu

ARAPÇA SAYILARIN TÜRKÇE OKUNUŞU

Nısf نصف Yarım

Sülüs ثلث Üçte Bir

Rubuğ ربع Dörtte Bir

. : Sıfır-0
١ : Vahid -1
٢ : İsnan – 2
٣ : Selase – 3
٤ : Erbea – 4
٥ : Hamse – 5
٦ : Sitte – 6
٧ : Seb a – 7
٨ : Semaniye – 8
٩ : Tis’a – 9

Bir vahid واحد

İki isnân اثنان

Üç selâse ثلاثة

Dört erbea اربعة

Beş hamse خمسة

Altı sitte ستة

Yedi seb a سبعة

Sekiz semâniye ثمانية

Dokuz tis a تسعة

On aşera عشرة

Author: Raşit Tunca